فضیلت و خواص سوره توحید به همراه متن و ترجمه آن

فضیلت و خواص سوره توحید

سوره توحید یا سوره اخلاص یکی از سوره های کوچک قرآن کریم می باشد که روزانه همه افراد بارها در نمازشان آن را تلاوت می کنند و امروز ما در مجله خوندنیا تصمیم گرفتیم تا از فضیلت ها و خواص وبرکات سوره توحید و معجزاتی که تلاوت مکرر آن وجود دارد براتون صحبت کنیم .… ادامه خواندن فضیلت و خواص سوره توحید به همراه متن و ترجمه آن