اعمال مخصوص روز اول ماه رمضان

اعمال روز اول ماه رمضان

دعا روز های ماه رمضان اعمال روز اول ماه رمضان   روز اوّل:در آن چند عمل مستحبّ است:   اوّل: غسل نمودن در آب جارى،و بر سر ریختن سى کف دست آب،که در تمام طول سال باعث ایمنى از همه دردها و بیماریهاست. دوم: کفى از گلاب به روى خویش بزند،تا از خوارى و پریشانى‏… ادامه خواندن اعمال مخصوص روز اول ماه رمضان