دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان به همراه ترجمه

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان به همراه ترجمه

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان به همراه ترجمه خدایا در این ماه آنچه تو را خشنود می کند از تو درخواست می کنم، و از آنچه تو را ناخشنود می کند به تو پناه می آورم، و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به… ادامه خواندن دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان به همراه ترجمه