۴ اتفاق استرس زایی که روی جنین تاثیر می گذارد!

تاثیر استرس بر روی جنین

تاثیر استرس بر روی جنین سلام سلام امروز در این بخش از مجله خوندنیا تصمیم گرفتیم که درباره اتفاق های استرس زایی که روی جنین تاثیر می گذارد صحبت کنیم. تأثیر استرس بر روی کودک متولد نشده قابل بحث است ، اما ۴ اتفاق معمول وجود دارد ( تاثیر استرس بر روی جنین ) که… ادامه خواندن ۴ اتفاق استرس زایی که روی جنین تاثیر می گذارد!