فضیلت و ثواب فرستادن صلوات در زندگی

ثواب فرستادن صلوات در زندگی

  صلوات دارای ثواب و فضیلت های بی شماری است که در دنیا و آخرت  انسان بسیار تاثیر گذار است که ما امروز در مجله خوندنیا به کلیه احادیث مربوط به آن می پردازیم. ثواب فرستادن صلوات در زندگی یکی از سنت های اصیل و ارزشمند الله، صلوات بر پیامبر وآل او(ص) است. ثواب صلوات… ادامه خواندن فضیلت و ثواب فرستادن صلوات در زندگی